Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2020

 

Juni

Vem Datum Tid Kartar
       

Juli

Vem Datum Tid Kartar
       

Augusti

Vem Datum Tid Kartar
       

September

Vem Datum Tid Kartar
Bifa 5.9.2020 13.00 - 14:00 6-9
ÅLR Infra-avd 7.9.2020 17:00 - 18:00 6-8
Json Häger 10.9.2020 18:30 - 19:30 6
Tess Häggblom 12.9.2020 13.00 - 14.00 6