Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2021

 

Juni

Vem Datum Tid Kartar

Optinova

Ömsen

Sector alarm fi

Optinova

iUNGo

16.6

18.6

19.6

23.6

23.6

15:00-17:00

17:00-18:00

10:30-12:30

15:00-16:00

18:00-19:00

6

8

8

6

8

Juli

Vem Datum Tid Kartar

Sjöströms bygg

Amanda Karlsson

Julia Michelsson

FC Åland

Ingström

Petrovs

Bildoktorn Ab

Thompi Lindström

Håll Leif

Häggbloms Åkeri

Andreas Bergenwall

Thoden

David Welin

Linda Eriksson

Tobias Börjeson

Malin Gustafsson

Lindroth

9.7

10.7

13.7

14.7

17.7

17.7

20.7

21.7

21.7

23.7

23.7

25.7

26.7

27.7

27.7

27.7

31.7

14:00-16:00

12:00-13:00

17:00-18:00

18:30-19:30

13.00-14.00

18:00-19:00

14:00-15:00

12.00-13.00

14.00-15.00

13:00-14:30

14:30-15:30

13.00-15.00

16:00-17:00

12.00-13.00

14:00-15:00

16:00-18:00

12:00-13:00

8

6

7

6

6

6

6

6

6

8

6-7

6

6

6

6

6

6

Augusti

Vem Datum Tid Kartar

Berken

Göran Rundberg

Marcus Brunila

Robert Lönnqvist

Jan Lindholm

2.8

7.8

8.8

12.8

28.8

17:00-18:00

11:00-12:00

13:00-14:00

17:30-18:30

15.00-16.00

8

6

6-8

7

6

September

Vem Datum Tid Kartar
Borenius 3.9 14:00 6-8