Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2019

Maj

Vem Datum Tid
SMC / Landskapsregeringen 11.5.2019 Hela dagen
Opintiet Oy 22.5.2019 17:00-18:00
Höjdens Skola (VL) 22.5.2019 18:00-19:00
Alandia Försäkring 23.5.2019 12:00-14:00
Juupajoen koulukeskus (ÅR) 23.5.2019 14:00-15:00
Föglö Fritids och kulturnämnd 27.5.2019 16.00-17.00
Tungelsta skola åk 9 (T&M)  28.5.2018 10:00-11:00
Kjällhagens skola (VL)                  28.5.2019 16:00-18:00
     

 

Juni

Vem Datum Tid
Sunds skola årskurs 6 5.6.2019 18:30-20:00
Lovisedalsskolan åk 9 (T&M)       8.6.2019 10:00-11:00

 

Augusti

Vem Datum Tid
Kirkonkylän koulu 6lk  (ÅR)        29.8.2019 13:00-15:00

 

September

Vem Datum Tid
Höjdens skola                               03.9.2019 16:00-18:00