Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2020

 

Maj

Vem Datum Tid
     
                               

Juni

Vem Datum Tid Antal kartar
Amanda Ingström 06.06.2020 14.00 - 15.00 6 - 8

Juli

Vem Datum Tid
     

Augusti

Vem Datum Tid
Kirkonkylän koulu (ÅR)                           27.8.2020 13:15 - 15:15

September

Vem Datum Tid
ÅLR Infra-avd 7.9.2020 17:00 - 18:00