Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2021

 

Juni

Vem Datum Tid Kartar

Optinova

Ömsen

Sector alarm fi

Optinova

iUNGo

16.6

18.6

19.6

23.6

23.6

15:00-17:00

17:00-18:00

10:30-12:30

15:00-16:00

18:00-19:00

6

8

8

6

8

Juli

Vem Datum Tid Kartar
       

Augusti

Vem Datum Tid Kartar
       

September

Vem Datum Tid Kartar