Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2018

Maj

Vem Datum Tid
Höjdens skola 14.5.2018 16:00-18:00
Reserverat 17.5.2018 16:00-18:00
Auvaisten koulu 21.5.2018 13:30-14:30
Opintiet Oy 22.5.2018 16:00-17:00
Reserverat 24.5.2018 16:00-18:00
Fritids- och Kulturnämnden i Föglö 29.5.2018 16:00-17:00