Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2018

Maj

Vem Datum Tid
Njutånger skola åk 6 (SRÄ) 11.5.2018 14:00-15:00
Höjdens skola 14.5.2018 16:00-18:00
Ålandstidningen 17.5.2018 16:00-18:00
Auvaisten koulu 21.5.2018 13:30-14:30
Opintiet Oy 22.5.2018 16:00-17:00
Ekenäs Högstadie 9B (VL) 28.5.2018 18:30-20:30
Fritids- och Kulturnämnden i Föglö 29.5.2018 16:00-17:00
Ekenäs Högstadie 9B (VL) 29.5.2018 18:30-20:30

 

Augusti

Vem Datum Tid
Keskustan koulu (ÅR)                    23.8.2018 16:00-18:00