Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2020

 

Juni

Vem Datum Tid Kartar
       

Juli

Vem Datum Tid Kartar
       

Augusti

Vem Datum Tid Kartar
       

September

Vem Datum Tid Kartar