Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2019

Maj

Vem Datum Tid
SMC / Landskapsregeringen 11.5.2019 Hela dagen
SMC / Landskapsregeringen 12.5.2019 Hela dagen
Opintiet Oy 22.5.2019 17:00-18:00
Höjdens Skola (VL) 22.5.2019 18:00-19:00
Föglö Fritids och kulturnämnd 27.5.2019 16.00-17.00
Tungelsta skola åk 9 (T&M)  28.5.2018 10:00-11:00
Kjällhagens skola (VL)                  28.5.2019 16:00-18:00
     

 

Juni

Vem Datum Tid
Lovisedalsskolan åk 9 (T&M) 7.6.2019 10:00-11:00