Dessa tider är banan bokad för grupper. Tabellen uppdateras efterhand vid nya bokningar.

ÅR 2022

 

Maj

Vem Datum Tid Kartar
Ålands Turist & Konferens 24/5 15.30 - 17.00 8
       
       

Juni

Vem Datum Tid Kartar
       

Juli

Vem Datum Tid Kartar
Björklund 08.07 11.30-12.30 6-8
       

Augusti

Vem Datum Tid Kartar